U bent hier

Over BIE

Een oorspronkelijk structurele samenwerking tussen Roeselare en Izegem...

... groeide uit tot een intergemeentelijk samenwerkingsverband met de naam Projectvereniging TERF waarmee de Vlaamse Gemeenschap in 2008 een cultureel-erfgoedconvenant afsloot. Voor de uitvoering van dit convenant is een erfgoedcel opgericht, met dezelfde naam. Deze convenant werd ondertussen verlengd voor de periode 2015-2020.

Gemeenschappelijke doelstelling met verschillende deelwerkingen

Dit intergemeentelijk samenwerkingsverband bundelt zeven gemeenten uit het midden van West-Vlaanderen (Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en Staden) en wil de inwoners ervan meer vertrouwd maken met cultuur en erfgoed. Doorheen de jaren heeft het verschillende deelwerkingen hierrond uitgebouwd: naast erfgoedcel TERF herbergt het intergemeentelijk samenwerkingsverband ook nog een samenwerking van bibliotheken (BROERE), een dienst onroerend erfgoed (RADAR) en een cultuurwerking sinds 2014 . De gedrevenheid van de vele lokale erfgoedprofessionals en -vrijwilligers en hun aanwezige know-how over het rijke culturele leven en diverse erfgoed van de regio willen ze projectmatig optimaal laten renderen. Samen dit vertalen naar een regionaal, toegankelijk, interactief en actueel cultureel erfgoedverhaal dat ingang vindt bij meer dan 120.000 mensen uit de regio, is dé gemeenschappelijke uitdaging.

Gaandeweg ontwikkelden deze diensten echter andere invalshoeken en werkwijzen hiervoor. Het brede publiek verloor stilaan de pedalen: wie deed nu juist wat, bij wie precies kon je terecht met specifieke vragen, ideeën of voorstellen … werden pertinente vragen.

 

TERF zocht en vond...

als nieuwe overkoepelende familienaam met een scherpere profilering voor alle partners in 2012: elk blijft de eigen naam behouden en werkt en communiceert met één zelfde huisstijl.
‘BIE’, een krachtige koepelnaam die het vernieuwende karakter van de projectvereniging beter in de verf moet zetten.
De nieuwe naam heeft liefst drie betekenissen:

1. BIE als ‘BIEzonder’, verwijzend naar de uniciteit van deze netwerkorganisatie met vier partners. BIE is op dit moment het enige intergemeentelijk samenwerkingsverband in Vlaanderen met een vierdubbele focus.

2. BIE als West-Vlaams voor het insect ‘bij’, typerend voor de voortdurende zoektocht naar nieuwe kansen en invalshoeken om jong en oud in de regio actief te laten proeven van erfgoed en cultuur.

3. BIE als ‘In de nabijheid van’, steeds in samenwerking met andere geïnteresseerde partners zoals Provincie West-Vlaanderen, Stad-Land-Schap 't West-Vlaamse Hart & Toerisme Leiestreek en andere stedelijke/gemeentelijke diensten zoals onderwijs, milieu, economie, welzijn, jeugdwerk, sport, ...